شماره پشتیبانی 24/7 1863 700 0911
تله کابین گرگان

مجوز طرح تله کابین ناهارخوران گرگان از سوی سازمان حفاظت محیط زیست لغو شد

مسعود تجریشی معاون انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور طی نامه ای لغو مجوز تله کابین جنگل ناهارخوران گرگان را اعلام کرد. در این نامه تاکید شده که دخل و تصرفات پروژه‌های احداث تله کابین در مناطق جنگلی فقط محدود به عرصه های مورد نیاز جهت نصب پایه دکل های تله کابین یا تاسیسات مبدا و مقصد نمی شود.

مسعود تجریشی معاون انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور طی نامه ای لغو تمامی مجوزهای تله کابین جنگل ناهارخوران گرگان را اعلام کرد.

در این نامه که خطاب به دکتر قاسمی دادیار دادسرای دیوانعالی کشورو مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور آمده است: « دخل و تصرفات پروژه‌های احداث تله کابین در مناطق جنگلی فقط محدود به عرصه های مورد نیاز جهت نصب پایه دکل های تله کابین یا تاسیسات مبدا و مقصد نبوده بلکه حذف دیگر تجارب مشابه موجود در استان های شمالی کشور لیدرهای انتخابی برای احداث مسیر این دسته پروژه ها بر اساس استاندارد ها و نیازهای فاز بهره برداری از جمله عملیات امداد و نجات و مستلزم جنگل تراشی های وسیع تر بوده که قطعاً دایره دخل و تصرفات و تاثیرات زیست محیطی مربوطه از مساحت مندرج در مجوز اداره گردشگری استان گلستان را فراتر می نماید و چنین پروژه هایی را مشمول تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی می نماید.»

در بخش دیگری از این نامه می خواینم:« بر اساس مصوبات “شورای عالی حفاظت محیط زیست” ، آستانه تعیین ضرورت تهیه و تصویب گزارشات ارزیابی طرح های گردشگری در استان های شمالی حدود ۵ هکتار می باشد و از آنجایی که در مجوز صادره از سوی اداره گردشگری استان گلستان مساحت مورد نیاز برای اجرای پروژه تله کابین ناهارخوران 4.8 هکتار ذکر شده است مدیریت وقت اداره حفاظت محیط زیست استان بر همین اساس آن را مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی تشخیص نداده و راساً مجوز زیست محیطی مربوطه را صادر یا تمدید نموده است.»

متن کامل نامه در ادامه می آید.

جناب آقای دکتر قاسمی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور و مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور

موضوع لغو مجوز طرح تله کابین ناهارخوران گرگان

 با سلام و احترام

 بازگشت به نامه شماره فلان مورخ به پیوست نامه شماره معاونت محیط زیست انسانی این سازمان در خصوص لغو مجوز طرح تله کابین ناهارخوران گرگان جهت استحضار هرگونه اقدام به بهره‌برداری ایفاد می گردد

اصغر دانشیان معاون تولید توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس

 رونوشت:

  • جناب آقای مسعود تدریجی تشک تجریشی تجریشی معاون محترم محیط زیست انسانی
  • جناب آقای محمدرضا کنعانی مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان گلستان

جناب آقای دانشیان معاون محترم توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس

 موضوع تله کابین ناهارخوران

 با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره مورخ ۴۰۰ ۱۰ ۶ در ارتباط با درخواست دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور و مدیر کل حوزه حقوق عامه تصویر پیوست در خصوص تله کابین ناهارخوران توضیحاتی را به شرح زیر جهت استحضار و انعکاس مقتضی به مرجع فوق الاشاره معروض می دارد:

  1. بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین ضرورت تهیه و تصویب گزارشات ارزیابی طرح های گردشگری در استان های شمالی حدود ۵ تک تار می باشد و از آنجایی که در مجوز صادره از سوی اداره گردشگری استان گلستان مساحت مورد نیاز برای اجرای پروژه تله کابین ناهارخوران ۸.۴ هکتار ذکر شده است مدیریت وقت اداره حفاظت محیط زیست استان بر همین اساس آن را مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی تشخیص نداده و راساً مجوز زیست محیطی مربوطه را صادر یا تمدید نموده است.
  1. دخل و تصرفات پروژه‌های احداث تله کابین در مناطق جنگلی فقط محدود به عرصه های مورد نیاز جهت نصب پایه دکل های تله کابین یا تاسیسات مبدا و مقصد نبوده بلکه حذف دیگر تجارب مشابه موجود در استان های شمالی کشور لیدرهای انتخابی برای احداث مسیر این دسته پروژه ها بر اساس استاندارد ها و نیازهای فاز بهره برداری از جمله عملیات امداد و نجات و مستلزم جنگل تراشی های وسیع تر بوده که قطعاً دایره دخل و تصرفات و تاثیرات زیست محیطی مربوطه از مساحت مندرج در مجوز اداره گردشگری استان گلستان را فراتر می نماید و چنین پروژه هایی را مشمول تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی می نماید.
  1. در نامه شماره 98/12/ 36589 مورخ 25/10/ 98 رییس محترم شورای عالی جنگل خطاب به سازمان جنگل ها و منابع طبیعی که یکی از مبانی مجوز منابع طبیعی استان گلستان و کمیته جنگل‌های شمال در ارتباط با تله کابین مورد نظر می باشد صراحتاً به طرح پارک جنگلی نهارخوران اشاره شده که مساحت آن بالای ۵۰۰ هکتار می باشد. بنابراین تله‌کابین ناهارخوران یکی از پروژه های یک طرح کلی و بزرگ گردشگری جنگلی بوده و از این منظر نیز  موضوع، مشمول تهیه گزارش ارزیابی و تصویب آن در مرجع زیرت بوده است.
  1. با عنایت به اعتراضات مطروحه از سوی جمعی از اساتید دانشکده منابع طبیعی گرگان و نقطه‌نظرات این سازمان و نهایتاً با عنایت به مفاد صورتجلسه کمیته منتخب دستگاه‌های ذیربط تصویر پیوست “شورای عالی شهرسازی و معماری ایران” در جلسه مورخ 1400/7/12 خود مقرر نمود که :

موضوع با هماهنگی سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری در قالب طرح جامع پارک جنگلی ناهارخوران با بررسی جمیع ملاحظات مرتبط با چگونگی استفاده از اراضی از جمله بارگذاری ها و الزامات زیست محیطی و ترافیکی در “کمیته ارزیابی اثرات زیست محیطی” و نتیجه به “دبیرخانه شورای عالی” منعکس گردد. دبیر شورای عالی در صورت موافقت “کمیته ملی ارزیابی اثرات زیست محیطی” با احداث تله کابین مذکور مراتب موافقت شورای عالی را با لحاظ ملاحظات ترافیکی معطوف به موضوع به مراجع استانی اعلام و در غیر این صورت موضوع از دستور کار “شورای عالی شهرسازی و معماری ایران” خارج می‌گردد.

 مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی

 رونوشت :

  • جناب آقای دکتر سلاجقه ریاست محترم سازمان جهت استحضار

دیدگاهتان را بنویسید

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the bookyourtravel internet portal. You are requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice or explanations.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامتگذاری شده اند با *