شماره پشتیبانی 24/7 1863 700 0911

تور ها

ویژه
تور شب یلدا در گرگان
 • تور شب یلدا
 • دفتر گردشگری : صابر گشت
 • راهنمای: یحیی جلالی فر
 • ارزش تور: 485 هزارتومان
چشمه آبگرم بلیران - آمل - مازندران

تور چشمه آبگرم بلیران

مازندران، آمل
 • تور چشمهآبگرم بلیران
 • دفتر گردشگری : پارسیان گشت
 • راهنمای: حسینعلی عزیزی
 • ارزش تور: 530 هزارتومان
آبشار چلمدره -روستای چینو - علی آباد کتول

آبشار چینو

علی آباد، دهنه زرین گل، روستای چینو
 • تور آبشار چینو
 • دفتر گردشگری : صابر گشت
 • راهنمای: یحیی جلالی فر
 • ارزش تور: 320 هزارتومان
آبشار چلم پرچین کوهمیان آزادشهر

آبشار چلم پرچین

آزادشهر، روستای کوهمیان
 • تور آبشار چلم پرچین
 • دفتر گردشگری : صدرا سفر
 • راهنمای: محمد مهاجری
 • قیمت تور: 250 هزارتومان
چشمه کل زر - روستای جعفرآباد - گرگان

چشمه کل زر

گرگان، روستای جعفرآباد
 • تور چشمه کل زر
 • دفتر گردشگری : صابر گشت
 • راهنمای: یحیی جلالی فر
 • قیمت تور: 187 هزارتومان
مرداب قادیکلا

مرداب قادیکلا

مازندران، قائمشهر - روستای قادیکلا
 • تور مرداب قادیکلا
 • دفتر گردشگری : صابر گشت
 • راهنمای: مرتضی جمال لیوانی
 • قیمت تور: 350 هزارتومان
چشمه آبگرم بلیران - آمل - مازندران

چشمه آبگرم بلیران

مازندران، آمل
 • تور چشمه آبگرم بلیران
 • دفتر گردشگری : پارسیان گشت
 • راهنمای: حسینعلی عزیزی
 • قیمت تور: 530هزارتومان
گرگان - روستای زیارت - دشت شمسک

دشت شمسک

گرگان، روستای زیارت
 • تور دشت شمسک
 • دفتر گردشگری : پارسیان گشت
 • راهنمای: آریو برزن صالحی
 • قیمت تور: 100 هزارتومان
آبشار اوترنه - الامن - محمدآباد کتتول - علی آباد

آبشار اوترنه

علی آباد، روستای الامن
 • تور آبشار اوترنه
 • دفتر گردشگری : صابر گشت
 • راهنمای: یحیی جلالی فر
 • قیمت تور: 195 هزارتومان