شماره پشتیبانی 24/7 1863 700 0911

ثبت شکایت

مجموعه توریسم گلستان متعهد است تا بهترین خدمات را باتوجه به بودجه گردشگران گرامی ارائه دهد و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نیست. لذا چنانچه گردشگر یا گردشگرانی نسبت به موضوع گلایه یا شکایتی داشته باشند می تواند با تکمیل فرم مورد نظر ما را مطلع نمایند و ما در مجموعه توریسم گلستان در سریعترین زمان در سدد رفع و جبران آن بر خواهیم آمد