شماره پشتیبانی 24/7 1863 700 0911
اسکله بندر ترکمن

نتیجه بی اعتنایی و بی هنری در مدیریت بحران

اگرچه سالهاست شاهد شهید شدن محیط بان ها هستیم ولی اخیرا جدال بین شکارچی ها و محیط بانان به مراحل حساسی رسیده که نیازمند اقداماتی جدی است!
حمله این تعداد شکارچی غیر مجاز با این حجم گسترده صورت نمیگیرد مگر اینکه از قبل هماهنگی ها ویژه ای بین خودشون شکل‌گرفته باشد!
احتمالا در گروه های مجازی خودشون نشستن و برنامه ریزی کردند
نکته مهم این است که تعدادی از آنها احتمالا پنج یا ده نفر شایدم بیشتر یا کمتر هدایتگران اصلی ماجرا بودند ولی تونستند تعداد زیادی را قانع کنند که همراه بشوند!
جدا از ابعاد امنیت ملی این قضیه، به نظرم این موضوع رخنمونی از یک جنگ است…! جنگی که مسببان آن در سازمان محیط زیست با اهمال و جدی نگرفتن وقایع گذشته، در مجلس شورای اسلامی با نقص قوانینشون، در قوه قضاییه در عدم صدور آرای صحیح و عادلانه و…. قرار گرفته اند.
ترس از محیط بان ریخته شده و این موضوع را زمانی که به دو محیط بان زنجان تیر خلاص زدند خیلی راحت میشد فهمید.

اوضاع با وقیح تر شدن شکارچی های غیرمجاز و اهمال کاری مسئولین پیچیده تر شده!

متن از :رضا علی اصل

دیدگاهتان را بنویسید

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the bookyourtravel internet portal. You are requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice or explanations.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامتگذاری شده اند با *