شماره پشتیبانی 24/7 1863 700 0911
قوه قضایی

محکومیت میلیاردی یک هتل در گلستان

گرگان- مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان گفت: یکی از هتل های گلستان به جزای نقدی میلیاردی در حق دولت و شاکی خصوصی محکوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تقی حسام، ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: با عنایت به شکایت شاکی خصوصی و گزارش گشت مشترک علیه یک هتل مبنی بر اینکه از شاکی خصوصی مبلغی بالاتر از تعرفه دریافت شده، پرونده گران‌فروشی تشکیل و برای رسیدگی به شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی گرگان ارجاع شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان افزود: شعبه مذکور، پس از احضار متهم و بررسی اوراق و براساس شواهد و قرائن و اخذ استعلامات لازم از دستگاه های ذیربط، تخلف هتل را محرز ندانسته و قرار منع تعقیب صادر کرد.

وی گفت: با تجدید نظرخواهی سازمان صمت استان گلستان، شعبه دوم تجدید نظر اداره کل تعزیرات حکومتی مجدد پرونده مذکور را مورد بررسی قرار داده و با استناد به بند د ماده دو قانون تعزیرات حکومتی هتل مذکور را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد ریال در حق دولت و ممهور کردن پروانه واحد به مهر تخلف اول و پرداخت مبلغ ۱۵ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی محکوم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the bookyourtravel internet portal. You are requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice or explanations.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامتگذاری شده اند با *