شماره پشتیبانی 24/7 1863 700 0911
رسول مقسم - رییس اداره منابع طبیعی گرگان

قاچاقچیان چوب همیار طبیعت شدند

رئیس اداره منایع طبیعی شهرستان گرگان خبر داد: پنج متحلف قطع درخت طی گفت و گو متعدد اظهار ندامت و پشیمانی کردند و به جمع همیاران طبیعت پیوستند.
رسول مقسم ادامه داد: براساس درخواست 2 نفر از آنها برای ترک اعتیاد از طرف اداره به کمپ ترکت اعتیاد معرفی شدند

دیدگاهتان را بنویسید

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the bookyourtravel internet portal. You are requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice or explanations.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامتگذاری شده اند با *