شماره پشتیبانی 24/7 1863 700 0911
حسین رهنمایی راهنمای گردشگری استان گلستان

حسین رهنمایی

حسین رهنمایی ذکاوت 4  مهر 13۶9 در شهر گرگان بدنیا آمد. ایشان در حوزه گردشگری تخصص دارد و هم اکنون در زمینه راهنمای گردشگری استان گلستان به صورت فعال نقش پرنگی دارد.

تجربیات، افتخارات و حرفه:

کوه پیمایی مقدماتی

سنگ مقدماتی

مدارک:

کوه پیمایی مقدماتی

سنگ مقدماتی

افتخارات:

حرفه:

راهنمای تور

دیدگاهتان را بنویسید

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the bookyourtravel internet portal. You are requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice or explanations.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامتگذاری شده اند با *