شماره پشتیبانی 24/7 1863 700 0911
کنسرو در سفر
کی از راه های آسان برای تهیه غذا ها استفاده از کنسرو است با توجه به اینکه تاریخ تولید و مصرف مواد غذایی کنسروی طولانی است،
البسه محلی باگذشت زمان از شئون مختلف زندگی همچون اعتقادات، آداب‌ورسوم، طبقات اجتماعی، شرایط تاریخی و… اثر پذیرفت که به‌راستی می‌توان تمامی فرهنگ یک سرزمین را در پوشاک مردم آن جلوه‌گر دانست. رنگ، شکل و دوخت هر تکه جامه نقش و معنای فرهنگی به خود گرفت. امروزه هر پاره از پوشاک و آرایههای مربوط به […]