شماره پشتیبانی 24/7 1863 700 0911
بافت تاریخی - گرگان
بافت تاریخی گرگان شامل مجموعه‌ای از بازمانده های شهر استرآباد است. استرآباد قَصَبه‌ای بود متشکل از چندین روستا و خود بخشی از شهر بزرگ جرجان بوده است. آنچه که امروزه از آن به عنوان بافت قدیم گرگان یاد می‌شود مجموعه ارزشمندی است از معابر، مساجد، آب‌ انبارها، قنات و خانه‌هایی که برخی متعلق به اواخر […]