شماره پشتیبانی 24/7 1863 700 0911
بافت تاریخی - گرگان
بافت تاریخی گرگان شامل مجموعه‌ای از بازمانده های شهر استرآباد است. استرآباد قَصَبه‌ای بود متشکل از چندین روستا و خود بخشی از شهر بزرگ جرجان بوده است. آنچه که امروزه از آن به عنوان بافت قدیم گرگان یاد می‌شود مجموعه ارزشمندی است از معابر، مساجد، آب‌ انبارها، قنات و خانه‌هایی که برخی متعلق به اواخر […]
بافت تاریخی استراباد گرگان
از کوچه‌پس‌کوچه‌های محله‌های قدیمی استان گلستان که عبور می‌کنیم، کوچه‌های باریک و ساختمان‌های دوطبقه را می‌بینیم که نگاه بیننده را به سمت بالا هدایت می‌کند. چشم به سقف بیرون زده شیروانی‌ها دوخته می‌شود که این لبه‌های پیش‌آمده پا به پای کوچه‌ها، بیننده را همراهی می‌کنند و چشم هم با کنجکاوی آن‌ها را دنبال می‌کند. یکی […]