شماره پشتیبانی 24/7 1863 700 0911
بافت تاریخی گرگان
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به لزوم قانون‌گذاری در حوزه تبلیغات و ارائه پیشنهادهایی برای مقابله با تخطی از این قوانین پرداخته و پیشنهاد داده است که اینفلوئنسرهای سفر از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری مجوز دریافت کنند. در این گزارش همچنین پیشنهاد شده که از افراد زیر ۱۸ سال در تبلیغات استفاده نشود. به گزارش دیجیاتو، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس […]