شماره پشتیبانی 24/7 1863 700 0911
بومگردی ماری گل- گالیکش، روستای آق قمیش

بومگردی ماری گل

گالیکش، روستای آق قمیش

بومگردی ماری گل واقعه در روستای آق قمیش شهرستان گالیکش است که دارای 3 اتاق با ظرفیت نهایی 25 نفر پیذیرای گردشگران است.