شماره پشتیبانی 24/7 1863 700 0911
مهرداد لیوانی

مهرداد لیوانی

سنگ بنای این کارخانه ابتدا در سال1294 هجری شمسی توسط روسها پایه گذاری شد.ودر سال 1297ب بهره برداری رسید. در سال 1307همزمان با نساجی مازندارن فعالیت خود را اغاز نموده بعدها هنگام بازدید رضا خان پهلوی از شهر بندرگز این کارخانه به رضاخان پیشکش داده شده و در سال 1337 توسط نماینده رضاخان اقای یدالله زرنگار این کارخانه به هفت خانواده بندرگزی فروخته و واگذار می شود.

سپس بعد از گذشت مدتی تعدادی از سهامداران سهام خود را از کارخانه به خاندان لیوانی واگذار نموده و تا به الان مالک و مدیر این کارخانه خاندان لیوانی میباشند. در حدود22سال قبل با بازگشت مهندس مهرداد لیوانی از امریکا به ایران مدیریت این کارخانه بعهده ایشان بوده است.ساخت ساختمان تجاری کارخانه توسط روسها و طراحی داخلی ساختمان لیوانی توسط معمار بلژیکی صورت گرفته است.و دو بنای کارخانه پنبه لیوانی و ساختمان لیوانی ثبت اثارملی است.و دومین شعبه بانک ملی کشور در شهر بندرگز در ساختمان لیوانی طبقه همکف بوده ک نمایی از ساختمان در سایت بانک ملی موجود است.

دیدگاهتان را بنویسید

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the bookyourtravel internet portal. You are requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice or explanations.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامتگذاری شده اند با *