شماره پشتیبانی 24/7 1863 700 0911
بافت تاریخی - گرگان

شهرستان گرگان، مرکز استان گلستان و یکی از زیباترین شهرهای شمال کشور است. گرگان تا سال 1316 استرآباد نام داشته است. تغییر نام استرآباد به گرگان به دستور رضاشاه انجام گرفت. گرگان نام شهری قدیمی و باستانی بوده که در گذشته در این منطقه وجود داشته است.

بندرکز - ساختمان شهرداری

برخی اعتقاد دارند که با توجه به تغییرات نام آن بعلت رویش درختچه های گز در زمین های نیمه شور  شهر در کنار دریای خزر میباشد