شماره پشتیبانی 24/7 1863 700 0911
میثم لطفی
میثم لطفی در 13 خرداد ماه سال 1366 در شهر گرگان بدنیا آمد. وی از سال 86 شروع به عکاسی کرد و اولین تجربه خود را عکاسی در دانشگاه محل تحصیل خود با راه اندازی نشریه کاویان عنوان می کنند سال شروع عکاسی : 1386 اولین تجربه به عنوان عکاس در دانشگاه پیام نور و […]