شماره پشتیبانی 24/7 1863 700 0911
مدیر پایگاه دیوار بزرگ گرگان گفت: در حوزه مطالعه و باستان شناسی کارهای خوبی انجام شد و اطلاعات باستان شناسی در این چند سال تقریبا تکمیل شد اما در حوزه حفاظت عملکرد خوبی نداشتیم و در بحث مرمت و احیای دیوار تاریخی گرگان هم هنوز ورود جدی نشده است. به گزارش خبرنگار گلستان 24، حمید […]