شماره پشتیبانی 24/7 1863 700 0911
بافت تاریخی استراباد گرگان
از کوچه‌پس‌کوچه‌های محله‌های قدیمی استان گلستان که عبور می‌کنیم، کوچه‌های باریک و ساختمان‌های دوطبقه را می‌بینیم که نگاه بیننده را به سمت بالا هدایت می‌کند. چشم به سقف بیرون زده شیروانی‌ها دوخته می‌شود که این لبه‌های پیش‌آمده پا به پای کوچه‌ها، بیننده را همراهی می‌کنند و چشم هم با کنجکاوی آن‌ها را دنبال می‌کند. یکی […]